Om

Bag denne side om GSAK videoer står

Rene Mikkelsen (renelm), Brian Elmbæk (elmbaek) og Jacob Picht (Picht)

Vi har alle mange års erfaring med brugen af GSAK og flere af os har afholdt kurser/events om GSAK.